To awake

present
I awake
You awake
He awakes
She awakes
It awakes
We awake
They awake
past
I awoke
You awoke
He awoke
She awoke
It awoke
We awoke
They awoke
future
I will awake
You will awake
He will awake
She will awake
It will awake
We will awake
They will awake
conditional
I would awake
You would awake
He would awake
She would awake
It would awake
We would awake
They would awake