To bite

present
I bite
You bite
He bites
She bites
It bites
We bite
They bite
past
I bit
You bit
He bit
She bit
It bit
We bit
They bit
future
I will bite
You will bite
He will bite
She will bite
It will bite
We will bite
They will bite
conditional
I would bite
You would bite
He would bite
She would bite
It would bite
We would bite
They would bite