To check

present
I check
You check
He checks
She checks
It checks
We check
They check
past
I checked
You checked
He checked
She checked
It checked
We checked
They checked
future
I will check
You will check
He will check
She will check
It will check
We will check
They will check
conditional
I would check
You would check
He would check
She would check
It would check
We would check
They would check