To describe

present
I describe
You describe
He describes
She describes
It describes
We describe
They describe
past
I described
You described
He described
She described
It described
We described
They described
future
I will describe
You will describe
He will describe
She will describe
It will describe
We will describe
They will describe
conditional
I would describe
You would describe
He would describe
She would describe
It would describe
We would describe
They would describe