To desert

present
I desert
You desert
He deserts
She deserts
It deserts
We desert
They desert
past
I deserted
You deserted
He deserted
She deserted
It deserted
We deserted
They deserted
future
I will desert
You will desert
He will desert
She will desert
It will desert
We will desert
They will desert
conditional
I would desert
You would desert
He would desert
She would desert
It would desert
We would desert
They would desert