To enhance

present
I enhance
You enhance
He enhances
She enhances
It enhances
We enhance
They enhance
past
I enhanced
You enhanced
He enhanced
She enhanced
It enhanced
We enhanced
They enhanced
future
I will enhance
You will enhance
He will enhance
She will enhance
It will enhance
We will enhance
They will enhance
conditional
I would enhance
You would enhance
He would enhance
She would enhance
It would enhance
We would enhance
They would enhance