To examine

present
I examine
You examine
He examines
She examines
It examines
We examine
They examine
past
I examined
You examined
He examined
She examined
It examined
We examined
They examined
future
I will examine
You will examine
He will examine
She will examine
It will examine
We will examine
They will examine
conditional
I would examine
You would examine
He would examine
She would examine
It would examine
We would examine
They would examine