To irritate

present
I irritate
You irritate
He irritates
She irritates
It irritates
We irritate
They irritate
past
I irritated
You irritated
He irritated
She irritated
It irritated
We irritated
They irritated
future
I will irritate
You will irritate
He will irritate
She will irritate
It will irritate
We will irritate
They will irritate
conditional
I would irritate
You would irritate
He would irritate
She would irritate
It would irritate
We would irritate
They would irritate