To queue

present
I queue
You queue
He queues
She queues
It queues
We queue
They queue
past
I queued
You queued
He queued
She queued
It queued
We queued
They queued
future
I will queue
You will queue
He will queue
She will queue
It will queue
We will queue
They will queue
conditional
I would queue
You would queue
He would queue
She would queue
It would queue
We would queue
They would queue