To shade

present
I shade
You shade
He shades
She shades
It shades
We shade
They shade
past
I shaded
You shaded
He shaded
She shaded
It shaded
We shaded
They shaded
future
I will shade
You will shade
He will shade
She will shade
It will shade
We will shade
They will shade
conditional
I would shade
You would shade
He would shade
She would shade
It would shade
We would shade
They would shade