To shape

present
I shape
You shape
He shapes
She shapes
It shapes
We shape
They shape
past
I shaped
You shaped
He shaped
She shaped
It shaped
We shaped
They shaped
future
I will shape
You will shape
He will shape
She will shape
It will shape
We will shape
They will shape
conditional
I would shape
You would shape
He would shape
She would shape
It would shape
We would shape
They would shape