To spray

present
I spray
You spray
He sprays
She sprays
It sprays
We spray
They spray
past
I sprayed
You sprayed
He sprayed
She sprayed
It sprayed
We sprayed
They sprayed
future
I will spray
You will spray
He will spray
She will spray
It will spray
We will spray
They will spray
conditional
I would spray
You would spray
He would spray
She would spray
It would spray
We would spray
They would spray