To unite

present
I unite
You unite
He unites
She unites
It unites
We unite
They unite
past
I united
You united
He united
She united
It united
We united
They united
future
I will unite
You will unite
He will unite
She will unite
It will unite
We will unite
They will unite
conditional
I would unite
You would unite
He would unite
She would unite
It would unite
We would unite
They would unite